Aunty Kataraina Kanara

He aituā! He aituā! He tai, he tai, e tangi ana i waho o Rehua. Ko koe rā tēnā e kui, e Kataraina, e te reo karanga o te iwi kua hāngūtia nei, kua rupeke atu ki tua o te arai ki te whare ariki, ki ō mātua, ki ō wheinga, ki ō tūpuna i Te Hono-i-wairua. Tēnei rā ōu iwi kua ūhia nei ki te kahu whakaongaonga o te mate, kua paniakatia i tōu okiokinga. Moe mai e kui, te whakaruruhau arai i ngā awha, te whaea whakapumau i te whakapono, te manu tioriori pupuri i te kaupapa i kawea ai tō tātou kāinga iti nei ki te ao. Kei koraka anō rā tō tātou tūpuna whaea a Taimania e tatari atu ana i a koe, kia awhitia e ia.

 

Ka aroha ake ki te whānau pani, otirā ki a tātou katoa e te iwi, i te āhua ki tēnei o ō tātou karangamaha kua hinga nei.

 

Meinga ana mai, hei te 11 karaka i te ata tonu nei a ia tae mai ai ki te kura. Ka noho mai te ra kotahi. Ka mutu, ka hikina ka whakahokia ki te haukainga.